Son Haberler

Bir Atölye Düzenlendi

Mayıs 16, 2024|0 Comments

Uygulanan ihtiyaç analizi anketleri doğrultusunda eğitimin süreci hakkında fikir alışverişinin yapıldığı ve amacı sektörün ihtiyaçlarını karşılarken hedef grubun (işsizlerin) istihdamının nasıl artırılabileceğini tartışmak ve bu doğrultuda verilecek olan eğitimlerin niteliğini artırmak olan bir çalıştay düzenlendi.[...]

İhtiyaç Analizi Çalışması Gerçekleştirildi

Nisan 12, 2024|0 Comments

İşsiz gençlere, akademisyenlere ve sektör temsilcilerine yarı yapılandırılmış bir anket uygulanarak, hedef grupların konuya ilişkin önbilgilerini ve ihtiyaçlarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, ihtiyaç analizi anketi hızlı prototipleme ile ilgilenen işsizlere ve halihazırda bu sistemi kullanan[...]

Hızlı Prototipleme Projesi Topluluk Toplantısı Düzenlendi

Ocak 27, 2024|0 Comments

 Toplantı, 25 Ocak tarihinde, Osmaniye’de bulunan kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, proje paydaşlarından temsilciler, eğitimcilerin katılımıyla düzenlendi. Topluluk toplantısında, ağırlıklı olarak eğitim ve istihdam konuları gündemin içerisinde yer aldı. Toplantı, Osmaniye Ticaret ve[...]

Koordinasyon ve İletişim Stratejileri Belirlendi

Ocak 20, 2024|0 Comments

Koordinasyon mekanizması, proje sürecinde verimli sonuçların elde edilmesinden sorumlu bir proje ekibini ve prosedürlere uygun olarak işe alınacak uzmanlarla projenin faaliyetlerini organize edecek bir çalışma ekibini içerir. Çalışma ekibi üyeleri, bir proje koordinatörü, bir akademik[...]

Proje Yönetim ve Çalışma Ekipleri Oluşturuldu

Aralık 2, 2023|0 Comments

Projede iki ekip oluşturulmuştur. Birincisi proje yönetim ekibi, Dört temsilciden oluşan ekip, proje faaliyetlerinin etkili, verimli ve ekonomik olarak uygulanmasını denetleyecektir. Bu proje ekibi; Doç. Dr. Ceyhun YÜKSELİR (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi) İletişim: ceyhunyukselir@osmaniye.edu.tr Nisanur[...]