Proje Hakkında

Proje Hakkında

Proje hakkında genel bilgilendirmeye buradan ulaşabilirsiniz.

Proje Hakkında

Eğitim Alın

Bu proje ile branşının uzmanlarından eğitim alarak kendinizi geliştirin.

Prototipinizi Geliştirin

Proje geliştiricisi Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası imkanları ile uzmanlarla Prototipinizi geliştirin.

Üretime Geçin

Proje kanalı ile edindiğiniz imkanlarla ister  sektörde bir firmaya dahil olun, ister kendi işletmenizle sektörde yerinizi alın.

Arka plan bilgisi

Hızlı Prototipleme (RP), gelişmiş ve en popüler 3D baskı/katkı maddesi üretim teknolojisidir. Üç boyutlu bilgisayar destekli tasarım (CAD) verilerini kullanarak fiziksel bir parçanın veya montajın ölçekli modelini hızlı bir şekilde üretmek için bir grup ileri tekniği içerir. RP, Endüstri 4.0 Akıllı Fabrika konsepti kapsamında günümüzün ve geleceğin ürün geliştirmenin en popüler ve verimli yollarından biridir. RP, herhangi bir aparat veya fikstür veya sayısal olarak kontrol edilen programlamaya ihtiyaç duymadan, bir bilgisayar modelinden fiziksel bir modelin üretilmesini içerir. Parçaların plastik, metal veya kauçuktan yapılmış olmasına bakılmaksızın kullanılabilir. Parçanın veya montajın inşası genellikle 3D baskı veya “ek katmanlı üretim” kullanılarak yapılır. Bu, bir parçanın bir malzeme bloğundan malzeme çıkarılarak oluşturulduğu CNC İşleme gibi geleneksel bir üretim sürecinin tersidir. Hızlı prototipleme, endüstriyel tasarımdan demir-çelik ve tekstil-giyim, makine tasarımı ve inşaatına, mekatronik, mobilya, metal, otomotiv, ortopedik protez ve ortopediye kadar çok çeşitli endüstrilerde kullanılabilmektedir.

Ancak teknolojik ilerleme ve fırsatlar hikâyenin bir yüzüdür. Türkiye’nin son dijital dönüşüm yol haritası ve Cumhurbaşkanlığı raporunun da belgelediği gibi, RP’de işgücünün ve işverenlerin farkındalığının artırılmasının yanı sıra meslek yüksekokulu mezunları arasındaki beceri uyumsuzluklarının giderilmesine de büyük ihtiyaç var.

Proje Yürütücüsü

Projenin başvuru sahibi Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’dır (OTSO). Osmaniye şehir ve ilinde faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odasıdır. İldeki tüm işletme ve üreticiler, üyelerinin gelişimi için çalışan ve yerel ekonomik büyümeye katkı sağlayan OTSO’ya üyedir. OTSO’nun 3000’den fazla üyesi vardır ve kamu otoriteleri ve yerel politika aktörleriyle yakın ağ ilişkileri bulunmaktadır. Proje ortağı Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi, ildeki diğer beş küçük sanayi sitesi ile güçlü iş birliği içerisindedir. Yaklaşık 100 yıldır Osmaniye’de faaliyet gösteren OTSO’nun önemli bir yönetim kapasitesi, finansal, kurum içi deneyimi/uzmanlığı ve köklü geçmişinde pek çok kamu ve özel girişim ve projede yer alması bulunmaktadır.

OTSO’ nun önemli bir proje tecrübesi de var. Halen, uzun vadeli bir merkez kurulmasına ve Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenlerinin gelişimine odaklanan “Osmaniye ve Çevre İllerde Makine Teknolojileri Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması” başlıklı bir IPA projesini koordine etmektedir.

Dolayısıyla OTSO, işsizlere, üyelerinin büyümesine ve yerel ekonomiye önemli fırsatlar sağlayacak bu eylemi gerçekleştirebilecek güçlü bir kapasiteye sahip.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKU) eş başvuru sahibidir. OKU, Osmaniye ilinin eğitim, öğretim ve araştırma merkezidir. Mühendislik Fakültesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi bulunmaktadır. Mühendislik Fakültesi’nde makine mühendisliği, endüstri mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi bölümler bulunmaktadır.

Üniversitenin ayrıca Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde endüstriyel tasarım bölümü bulunmaktadır. Ayrıca OKU’ nun il genelinde meslek yüksekokulları bulunmaktadır. Bu meslek okullarından beşinin hızlı prototipleme ve 3D baskı kullanımına uygun ilgili bölümleri ve mezunları var. OKU’nun hızlı prototipleme ve 3D teknolojisi üzerinde çalışan uzmanları ve projeye katılabilecek mezunlara erişimi var. Ayrıca OKU, proje faaliyetlerine liderlik edecek ve katkıda bulunacak yeterli organizasyon ve yönetim kapasitesine sahiptir. Son olarak, üniversitenin AB ve yurt içi finansmanlı projeler aracılığıyla proje deneyimi vardır.

İştirakçi, Osmaniye ilinin sanayi merkezi olan Tüysüz beldesinde faaliyet gösteren Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’dir (OSB). OSB’un çeşitli sektörlerden 98 firmada 8270 çalışanı bulunmaktadır. İmalat sektörünün çalışanları ve işverenleri ile daha etkili bir ağ oluşturmak kritik öneme sahiptir. Ayrıca diğer katkılarının yanı sıra projenin ana hedef kitlesinin istihdamına ve proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasına da katkı sağlayacaktır.

Hedef grup ve nihai yararlanıcılar

Hedef gruplar işsizleri/stajyerleri (90), çalışanları (25), işverenleri (25) ve eğitim veya seminerler için işsiz ve çalışan kadınları (25) içermektedir.

Ayrıca medya kampanyası aracılığıyla bu hedef gruplardan toplam 2000 kişiye ulaşılacak.

İşsizler, yüksek öğrenim düzeyinde imalatla ilgili meslek okullarından mezun olan kişilerdir.

Çalışanlar şu anda Osmaniye’deki imalat işlerinde teknik uzmanlığa sahip olarak çalışmaktadır.

İşverenler, Osmaniye Tüysüz’deki OSB imalatçılarının temsilcilerini de dahil ediyor.

Seçim Kriterleri: Tüm hedef gruplarda katılımcıların %50’si kadın olacaktır.

Konsorsiyum, işsizler için ayrıca 20-26 yaş arası gençlere yüzde 40, yoksullara yüzde 50, engellilere yüzde 10 pay ayıracak.

Gerektiğinde RP’ye ilişkin bilgi/arka plan seçim kriteri olarak kullanılacaktır.

Nihai yararlanıcılar arasında bölgedeki ve Türkiye’deki işsizler, çalışanlar ve işverenler yer alacak. Nihai faydalanıcılar aynı zamanda üniversiteler, organize sanayi bölgeleri, odalar, ilgili kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Osmaniye Müdürlüğü gibi kamu otoriteleri ile İŞKUR gibi diğer yerel yönetimlerdir.

Proje Amaçları

Genel amaç; İşin geleceği ve toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında hızlı prototipleme teknolojisi yoluyla istihdam edilebilirliğin ve istihdamın iyileştirilmesi

Özel hedefler:

  1. İşsizlerin, çalışanların ve işverenlerin, insana yakışır bir çalışma geleceği bağlamında hızlı prototip oluşturma konusundaki farkındalığının arttırılması.

2. İstihdam edilebilirliklerini ve istihdamlarını artırmak için hızlı prototip oluşturma konusunda işsizlerin beceri uyumsuzluğunun üstesinden gelmek.

Faaliyetin Sonuçları Faaliyetin Çıktıları
OC1 İşsizlerin, çalışanların ve işverenlerin RP konusundaki farkındalığı artırılacaktır OP1.1 İyi çalışma geleceği bağlamında RP Farkındalık Artırma Kampanyası

OP1.2 2000 kişinin RP konusunda farkındalığının arttırılması

OC2 İşsizlerin hızlı prototip oluşturma konusundaki beceri uyumsuzluğu giderilecek OP2.1 İhtiyaç analizi raporu

OP2.2 Hızlı Prototipleme (RP) Koordinasyon Kurulu

OP2.3 RP İstihdam yol haritası

OP2.4 90 İşsizin geliştirilen becerileri

OP2.5 Açık erişimli eğitim videoları ve ders notları

OP2.6 “Prototipinizi Üretin” çalıştay raporu