Bir Atölye Düzenlendi

Bir Atölye Düzenlendi

Mayıs 16, 2024

Uygulanan ihtiyaç analizi anketleri doğrultusunda eğitimin süreci hakkında fikir alışverişinin yapıldığı ve amacı sektörün ihtiyaçlarını karşılarken hedef grubun (işsizlerin) istihdamının nasıl artırılabileceğini tartışmak ve bu doğrultuda verilecek olan eğitimlerin niteliğini artırmak olan bir çalıştay düzenlendi.

Çalıştay 7-8 Mayıs 2024 tarihlerinde iki gün olarak Osmaniye Saray Gold Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Çalıştayın ilk gününde protokol konuşmalarıyla açılış yapıldı ve projenin ilerleyişi hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi. Akabinde yapılan İhtiyaç Analizi anketlerinin sonuçları katılımcılar ile paylaşıldı. Katılımcıların sonuçlar ile ilgili fikirleri alındı.

İkinci gün ise katılımcılardan beşer kişilik beş grup oluşturuldu, her bir gruba bir moderatör tayin edildi. Oluşturulan grupların her birine Hızlı Prototipleme ile ilgili farklı soruların yer aldığı birer doküman verildi ve bunların beyin fırtınası yapılarak doldurulması istendi. Daha sonra tüm gruplar yanıtlarını paylaştı.

İlk gün 32, ikinci gün 33 olmak üzere toplamda 65 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan (DOĞAKA, İŞKUR, vb.) temsilciler yer aldı. Ayrıca işsiz ve ilgili sektörde yer almak isteyen gençler de çalıştaya katılım gösterdi.

Leave A Comment