Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası

Osmaniye’de Hızlı Prototipleme Yoluyla Geleceğin İnsana Yakışır İşleri

Osmaniye'de

Hızlı Prototipleme

Yoluyla Geleceğin İnsanına Yakışır İşleri

TREESP1.3.FoW/P-03/255  Referans Numaralı Proje

Hızlı Prototipleme (RP), gelişmiş ve en popüler 3D baskı/katkı maddesi üretim teknolojisidir.

Üç boyutlu bilgisayar destekli tasarım (CAD) verilerini kullanarak fiziksel bir parçanın veya montajın ölçekli modelini hızlı bir şekilde üretmek için bir grup ileri tekniği içerir.

Proje Yürütücüsü

Projenin başvuru sahibi Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’dır (OTSO). Şehirdeki tüm işletme ve üreticiler, üyelerinin gelişimi için çalışan ve yerel ekonomik büyümeye katkı sağlayan OTSO’ya üyedir.

Proje Amaçları
  • İşin geleceği ve toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında hızlı prototipleme teknolojisi yoluyla istihdam edilebilirliğin ve istihdamın iyileştirilmesi,
  • İşsizlerin, çalışanların ve işverenlerin, insana yakışır bir çalışma geleceği bağlamında hızlı prototip oluşturma konusundaki farkındalığının arttırılması,
  • İstihdam edilebilirliklerini ve istihdamlarını artırmak için hızlı prototip oluşturma konusunda işsizlerin beceri uyumsuzluğunun üstesinden gelmek.
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası

Osmaniye’de Hızlı Prototipleme Yoluyla Geleceğin İnsana Yakışır İşleri

TREESP1.3.FoW/P-03/255 Referans Numaralı Proje

01

Eğitim Al

Proje ile branşlarında uzman kişilerden eğitim al.

02

Geliştir

Proje destekçisi Ticaret ve sanayi Odası imkanları ile prototip geliştir.

03

Üret

Geliştirdiğin fikri ürün geliştirme kabiliyeti ile sektörde yerini al.