Proje Yönetim ve Çalışma Ekipleri Oluşturuldu

Proje Yönetim ve Çalışma Ekipleri Oluşturuldu

Aralık 2, 2023

Projede iki ekip oluşturulmuştur.

Birincisi proje yönetim ekibi, Dört temsilciden oluşan ekip, proje faaliyetlerinin etkili, verimli ve ekonomik olarak uygulanmasını denetleyecektir.

Bu proje ekibi;

Doç. Dr. Ceyhun YÜKSELİR (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)

İletişim: ceyhunyukselir@osmaniye.edu.tr

Nisanur KARAY (Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi)

İletişim: altyapi@oosb.org.tr

Mehmet Ali KAYA (Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası)

Mehmet Akif ERSOY (Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası)

İletişim: mehmetakifersoy@osmaniyetso.org.tr

Bu ekip projenin kurallara uygun bir şekilde verimli ve etkili yönetilmesi için proje çalışma ekibini kurmuştur.

Proje Çalışma Ekibi;

Proje Koordinatörü: Cemre POLAT (Eş finansman)

İletişim: cemrepolat@osmaniye.edu.tr

Proje Sekreteri: İlteray DÜNDAR

İletişim: dundarilteray@gmail.com

Proje çalışma ekibi; Projeyi ve faaliyetlerini hedef grup ve nihai yararlanıcıları da içerecek şekilde uygulamaktan sorumludur.

Proje yönetim ekibinin üyeleri konsorsiyum üyeleri arasından seçilmiştir. Çalışma ekibi üyeleri, projenin gerektirdiği profesyonel uzmanlık ve deneyime göre seçilmiştir.

Uygulayıcı kuruluşlar; OTSO, OOSB ve OKÜ’den oluşmaktadır.

Leave A Comment